YÖNETİM KURULU

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağan Genel Kurulu 20 Kasım 2021 Cumartesi, saat 15.30’da Lefkoşa Hidden Garden’da yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir.
Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan başkanı Ecz. Ülker Pozan Cihangir ve (2 sekreter) Ecz. Ayşe Keten Hacımevlüt ve Ecz. Sercan Avcı görev almıştır.
Konuşmaların ardından gündemde sunulan raporlar onaylanıp seçimler yapılmıştır.

Buna göre;